Termeni și condiții

CADRU GENERAL
Website-ul https://laboratoruldedate.ro/ este proprietatea ASPECT WEB IMPACT S.R.L., cu sediul social în Cluj-Napoca, str, Mogoșoaia, nr. 3, bl. J1, sc. 2, et. 2, ap. 15, jud. Cluj, număr de ordine în Registrul Comerțului J12/3361/16.10.2020, cod unic de înregistrare fiscală 43197535.

Prezentul document stabilește Termenii și Condiţiile de utilizare a acestui website (denumit în continuare „Termenii și Condițiile”). Îți recomandăm să citeșticu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest website. Dacă nu ești de acord cu Termenii și Condițiile noastre te rugăm să nu utilizezi acest website.

Utilizarea website-ului implică că ai luat la cunoștință, înțeles și acceptat integral Termenii şi Condiţiile de utilizare ale acestuia și ești singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg din folosirea acestuia.

Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Condiţiile în funcție de politicile noastre interne sau reglementările în domeniu, fără vreo notificare prealabilă. În consecință, îți recomandăm să verifici periodic această pagină și să iei la cunoștință modificările sale.

DREPTURI DE PROPRIETATE
Site-ul cuprinde texte, simboluri, imagini, elemente de grafică, email-uri, logo-uri, informații și alte date care constituie proprietatea ASPECT WEB IMPACT S.R.L. și a furnizorilor săi și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. 

Folosirea fără a beneficia anterior de consimțământul scris al ASPECT WEB IMPACT S.R.L a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației in vigoare.

RĂSPUNDERE
ASPECT WEB IMPACT S.R.L. nu poate fi responsabilă pentru daune de orice fel pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii în vreun fel a informațiilor prezentate pe acest site.
Nu ne asumăm răspunderea în situația în care un Client ar fi/este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde ca este/reprezintă interesele noastre.
Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea catre un terț a datelor sale confidențiale.
Clientul își asumă obligația de a ne informa cu privire la asemenea tentative, folosind datele noastre de contact.
Ne rezervăm dreptul de a reclama în justiție orice tentativă de fraudare a website-ului nostru.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Colectăm și procesăm datele tale personale în conformitate cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR).
Lista completă a datelor pe care le colectam o găsești în Politica de confidențialitate.

POLITICA DE COOKIE
Folosim cookie-uri pentru realizarea unor statistici anonime cu privire la modul în care folosești site-ul nostru și pentru a îmbunătăți experiența de navigare.
Pentru mai multe informații cu privire la tipurile de cookie pe care le folosim te rugăm să parcurgi Politica Cookies.

LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

În cazul unor posibile conflicte între ASPECT WEB IMPACT S.R.L. și clientul/utilizatorul/colaboratorii săi, vom încerca mai întâi să le rezolvăm pe cale amiabilă în cel puțin 30 de zile lucrătoare de la data la care ne-au fost aduse la cunoștință.

În cazul în care soluționarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă, în conformitate cu legile românești.

CLAUZE FINALE
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenii și condițiile pentru a reflecta orice modificări ale modului de utilizare al site-ului nostru, prelucrarea datelor cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale.
În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată, motiv pentru care te rugăm să verifici periodic conținutul acesteia.

ASPECT WEB IMPACT S.R.L. nu va solicită, prin niciun mijloc de comunicare (telefon/email etc.) informații confidențiale, parole personale etc., în cazul în care vei divulga astfel de date către terți, aceștia poartă întreaga responsabilitate pentru propriile acțiuni. În asemenea situații, ASPECT WEB IMPACT S.R.L. nu va fi responsabil pentru niciun fel de prejudiciu.
ASPECT WEB IMPACT S.R.L. asigură confidențialitatea datelor Clientului. Cu toate acestea, este responsabilitatea ta să te asiguri că informațiile furnizate rămân confidenţiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terți.

Nu este permisă utilizarea acestui website în scopul introducerii în mod deliberat de viruşi sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la acest website, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau bază de date în legătură cu acest website. Nerespectarea dispozițiilor din prezenta clauză va fi raportată autorităților competente în vederea aplicării sancțiunilor legale.

Te asigurăm că depunem toate eforturile pentru a asigura o navigare sigură in cadrul website-ului nostru, cu toate acestea nu suntem în măsură să garantăm că website-ul, serverele pe care este găzduit sau email-urile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, defecțiuni ale operatorilor care furnizează serviciile de internet sau orice alți factori similari. Folosirea website-ului este riscul Clientului care, prin acceptarea Termenilor și Condițiilor noastre își asumă acest risc.
În vederea evitării contactării de viruși de către dispozitivul tău, îți recomandăm să utilizezi sisteme adecvate de protecție, menite să protejeze dispozitivul de viruşi şi/sau orice alt conţinut dăunător.

Prin utilizarea site-ului nostru declari că ai citit, ai înțeles și îți exprimi acordul cu privire la Termenii și Condițiile de mai sus, precum și cu privire la Politica de confidențialitate și Politica Cookies.

Pentru orice informații te rugăm să ne contactezi la adresa office@laboratoruldedate.ro.